Ansökan om att bli Certified CEDOC Expert

Ansökan avser teoretiskt- och praktiskt kunskapsprov för erhållande av Certified CEDOC Expert certifikat.

  • Certifikatet gäller 3 år från godkänt prov.
  • Provet måste utföras inom 30 dagar efter att JL Safety bekräftat ansökan.
  • Tidsåtgången för provet är begränsat till 2 timmar.

Kunskapsprovet kräver dator med senaste versionen av CEDOC installerad samt fast uppkoppling till internet. Provet går inte att genomföras via Internet Explorer, välj en annan webbläsare. Personligt certifikat erhålls vid godkänt prov.

6000 SEK (exkl. moms)

Kostnad för omprov är 1000 SEK

Ansökan avser teoretiskt- och praktiskt kunskapsprov för erhållande av förnyat Certified CEDOC Expert certifikat.

  • Certifikatet gäller 3 år från godkänt prov.
  • Förnyelse kan endast utföras av personer med giltigt ”Certified CEDOC Expert” certifikat.
  • Provet måste utföras 30 dagar efter att JL Safety bekräftat ansökan.
  • Tidsåtgången för provet är begränsad till 2 timmar.

Kunskapsprovet kräver dator med senaste versionen av CEDOC installerad samt fast uppkoppling till internet. Provet går inte att genomföras via Internet Explorer, välj en annan webbläsare.

Förnyelse av personligt certifikat erhålls vid godkänt prov.

1000 SEK (exkl. moms)

Kostnad för omprov är 1000 SEK

För att bli Certified CEDOC Expert behöver du ha vissa förkunskaper. Svara kortfattat på frågorna nedan. Vi kan behöva kontakta dig ifall vi behöver ha mer information om dina svar.

Förkunskaper

1. Har du genomgått grundkurs i maskinsäkerhet och CE-märkning eller motsvarande utbildning som ger dig liknande kompetens?
2. Har du genomgått tillämpad riskbedömning eller motsvarande utbildning som ger dig liknande kompetens?
3. Har du genomgått en CEDOC-utbildning i Cedoc AB:s regi (eller Partner)?